De factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden

Hyperviscositeit

Een centrifugatie die teveel aan de open lucht is blootgesteld, kan een secundaire coagulatie uitlokken die een gelatineachtige consistentie van het serum kan veroorzaken.

Door het serum in een plastic of glazen recipiënt te laten rusten en het opnieuw te centrifugeren, zal het opnieuw zijn normale vloeibaarheid krijgen. In zeldzame gevallen kan het zijn dat de consistentie niet opnieuw verandert. Dit wijst op de aanwezigheid van pathologische eiwitten en bijgevolg moet men denken aan het bestaan van een  plasmocytoom of een multipel myeloom.


Bilirubinemie

Hyperbilirubinemie is het gevolg van een toename van de hoeveelheid bilirubine in de galblaas  en veroorzaakt een gele kleur van het bloedstaal.

De oorzaken liggen vaak in leveraandoeningen en in de acute gevallen kunnen ze in verband staan met een hemolytische anemie. De fysiologische bilirubinemie bij paarden bedraagt 3,1 mg /dl.  Ze wordt niet beïnvloedt door de techniek van staalafname.


Lipemie

Lipemie kan leiden tot het veroorzaken van een melkachtig aspect van het serum, als gevolg van de opstapeling van kleine microscopische vetdruppeltjes.

De oorzaken van lipemie kunnen te wijten zijn aan anomalieën van het vetmetabolisme, aan diabetes, aan acute pancreatitis, aan het syndroom van Cushing of aan een voeding die te rijk is aan vetstoffen. Om een onderscheid te maken tussen een fysiologische postprandiale lipemie en een pathologie moet, indien mogelijk, een dieet van 8 tot 12 uur gevolgd worden vóór de bloedafname.


Hemolyse

Het barsten van erytrocyten veroorzaakt een rode kleur van het serum of het plasma. De oorzaken van de vernietiging van de rode bloedcellen zijn de volgende:

  • Een hemolyse (hemolytische anemie),
  • Een foutieve techniek van staalafname, zoals een hevige aspiratie, bloed dat geschud of uitgestoten wordt (vorming van schuim),
  • Een slechte hantering na de afname, bijvoorbeeld bloed dat te lang blijven staan is of te koud of te warm is bewaard, een te intense centrifugatie, bloed dat veel geschud werd tijdens het transport. 

Hemolyse veroorzaakt een vervalsing van de resultaten, in het bijzonder voor wat betreft de metingen van kalium, van magnesium, van ijzer, van fosfaten, van de enzymen CK, LDH, AST en ALT, van hormonen en van serologische parameters. Hemolyse is te vermijden door een correcte techniek van staalafname en het in werking stellen van de centrifugatie op het juiste ogenblik.

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits