Het belang van de pre-analytische fase

Hoeveelheid stalen – U wordt gevraagd om de aanwijzingen te respecteren met betrekking tot de hoeveelheid materiaal die nodig is om elke analyseparameter uit te voeren. Deze hoeveelheden hebben betrekking op de bepaling van elke individuele parameter.

Identificatie van de stalen – Wat betreft de stimulatie- /suppressietesten en de analyses die uitgevoerd worden gedurende een periode van 24 uur, moet elk individueel staal identificeerbaar zijn in chronologische volgorde van afname, door nummering en vermelding van het uur van de afname. 

Analyse-aanvraag – U wordt gevraagd om op het formulier de vakjes die overeenstemmen met de gewenste analyseparameters, met de diersoort, met het geslacht en met het soort afgenomen materiaal duidelijk aan te duiden met een horizontaal streepje of een kruisje.

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits