Fibromyalgie

Fibromyalgie wordt gekenmerkt door een aanhoudende verhoogde perceptie van gelokaliseerde of diffuse pijn, meestal in combinatie met een functionele stoornis zoals vermoeidheid, angst of stemmingschommelingen, aanpassingsmoeilijkheden en/of een slaapstoornis.

Fibromyalgie is vaak aanwezig tijdens een reumatische aandoening, Sjögren syndroom (22% van de gevallen), reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew, psoriatische reuma, lupus en ook tijdens een hypothyroïdie.
Hoewel de bio-psychologische factoren een belangrijke rol schijnen te spelen, blijkt uit recente wetenschappelijke literatuur dat bepaalde biologische factoren evenals de voeding een belangrijke rol kunnen spelen.
Hieronder vindt U een richtlijn voor de diagnostiek met behulp van 8 geobjectiveerde gerichte aanvraagprofielen die tevens een meer gerichte therapie toelaten bij patiënten die symptomen vertonen van fibromyalgie.

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits