Infertiliteit

Ongeveer 15% van de koppeltjes in Europa heeft te kampen met fertiliteitsstoornissen. Meerdere factoren zijn betrokken bij deze verminderde
vruchtbaarheid, waaronder een hogere leeftijd, het milieu en een suboptimale voeding.

De gemiddelde leeftijd van alle zwangerschappen is aanzienlijk toegenomen de afgelopen decennia, met meer zwangerschappen op gevorderde leeftijd. Nochtans, de biologische leeftijd van de moeder is niet noodzakelijk gelijk aan de werkelijke leeftijd en het is vooral de biologische leeftijd die een bepalende rol speelt in het succes van een zwangerschap.

De biologische of fysiologische leeftijd kan worden gemeten door middel van verschillende testen in de functionele en nutritionele biologie. De resultaten van deze testen helpen met het identificeren van parameters die moeten worden geoptimaliseerd om aan de wens voor kinderen te kunnen voldoen. Voedings- en functionele factoren zijn ook sterk betrokken bij de uitkomst van een zwangerschap, zowel ten opzichte van de gezondheid van de moeder als van de optimale ontwikkeling van het embryo en de foetus.


Functionele en nutritionele biologie :


• een preventieve optimalisatie van de voeding om de foetale en neonatale groei te optimaliseren en om de gezondheid van de moeder te verbeteren,
• een therapeutische begeleiding om fertiliteitsstoornissen en onderliggende onevenwichtigheden te corrigeren.

 

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits