Stress

Pathologische stress is niet beperkt tot een ongemak of een verstoring in de kwaliteit van het leven van de patiënt. Vandaag de dag wordt stress beschouwd als een belangrijke risicofactor in cardiovasculaire, metabolische en nog andere ziekten.

Pathologische stress wordt gekenmerkt door drie klinische en pathofysiologische stadia:

  • De “Alarm” fase waarin biologische en fysiologische defensiemechanismen worden gemobiliseerd, zoals de neurovegetatieve, adrenerge en noradrenerge reacties.
  • De “Weerstand” fase: het lichaam verandert zijn adaptatiemechanismen aan de stressfactor door het activeren van de corticosteroïde bijnier, wat leidt tot het geleidelijk produceren van cortisol.
  • De “Uitputting” fase: deze fase wordt bereikt als de stress onverminderd doorgaat, of als de biologische en fysiologische reacties van het individu ondoeltreffend waren. Tijdens deze fase is er een afname van neurotransmitters en neurosteroïden (DHEA, cortisol, melatonine, catecholamines).

Functionele en nutritionele biologie kan helpen bij het inschatten van de intensiteit van de stress en/of het stadium. Vaak zijn de anamnese en klinische beoordelingsschalen ontoerijkend voor een accurate inschatting. Een accurate biologische beoordeling van stress, van de intensiteit en fase van stress, stelt de arts in staat met vertrouwen doelgericht een therapie op te starten.

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits