Orale glucose tolerantie test (OGTT-TEST)

 • Tijdens de duur van de test mag u niet drinken, eten of roken.
 • U moet in de wachtzaal op een stoel zitten. Lichaamsbeweging verhoogt het glucosemetabolisme.
 • Indien nodig mag u naar het toilet gaan.
 • Als u zich onwel voelt, moet u een zorgverstrekker verwittigen.
 • Als u moet braken van het drankje, wordt de test geannuleerd. De zorgverstrekker zal u uw voorschrift teruggeven en u vragen om op een andere dag terug te komen.

OPGELET: Controleer of de totale duur van de test binnen de openingsuren van het afnamecentrum past!

Hoe verloopt de test?

 • Via een vingerprik bij de patiënt wordt bloed genomen ofwel vraagt men u te urineren in een urinepotje. Vervolgens worden de glucosewaarden gemeten. Afhankelijk van het meetresultaat zal de zorgverstrekker nagaan of de OGTT-test al dan niet kan worden uitgevoerd (de patiënt mag geen gekende diabetes hebben). Als de test niet wordt uitgevoerd vanwege een verstoorde glucosewaarde, wordt hij meestal vervangen door een gefractioneerde glycemie ('s morgens op de nuchtere maag, om 11 uur en om 15 uur).
 • U krijgt een glas met een zeer zoet drankje (75 g glucose). Dat moet u snel opdrinken, in 5 minuten.
 • Het bloed wordt afgenomen voordat de glucose wordt toegediend en vervolgens 30, 60, 90 en 120 min na de toediening. In sommige gevallen (onderzoek van hypoglycemie) wordt er ook bloed afgenomen na 180 en 240 min.
 • Moet ik mijn voorzorgen nemen tijdens de test?

Moet ik nuchter zijn voordat de test begint?
Ja, u moet nuchter zijn vóór de test. Dit  betekent dat u gedurende 8 uur voor de test niet eet of drinkt - enkel water drinken is toegestaan.

Mag ik op de ochtend vóór de test mijn geneesmiddelen nemen?
Sommige geneesmiddelen kunnen de resultaten van de test vervalsen. Als dat het geval is, moet u uw arts vragen of u op de ochtend vóór de test uw geneesmiddel mag nemen.

OGTT en zwangerschap

 • Zelfde procedure als hierboven
 • De test wordt doorgaans uitgevoerd tussen de 24ste en de 28ste week. Bij een verhoogd risico van zwangerschapsdiabetes kan de screening vroeger gebeuren.
 • 3 bloedafnames volstaan (vóór de toediening van de glucose, na 60 en na 120 minuten).

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits