Disclaimer en wettelijke informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

SYNLAB Belgium SRL 
Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies 
Telefoon : (067) 89 54 32 

Deontologische code orde van geneesheren : ordomedic.be 

GEGEVENSBESCHERMING

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, ook wanneer u onze website raadpleegt. Uw gegevens worden beschermd volgens de bepalingen van de wet en in het bijzonder van de nieuwe wet op de telemedia. Hierna vindt u inlichtingen over de aard van de gegevens die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en over de manier waarop die gegevens gebruikt worden:

  1. Geregistreerde gegevens

Bepaalde gegevens die worden verzonden door uw browser worden automatisch geregistreerd in de statistieken van de server. Het betreft het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de URL van herkomst (de eerder geraadpleegde pagina), de naam van de host van de computer (IP-adres) en het tijdstip waarop de aanvraag werd verzonden naar de server. Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd voor statistische doeleinden en voor intern gebruik in verband met het systeem. Andere persoonsgegevens worden enkel verzameld als u ze vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld in het kader van een vraag of een inschrijving. De voornoemde gegevens kunnen in het algemeen niet worden gelinkt aan specifieke personen en zijn niet gelinkt aan andere gegevensbronnen.

  1. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor websiteanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen het gebruik van de site door de gebruikers te analyseren. De door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de site (incl. uw IP-adres) worden doorgestuurd en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten op te maken van de activiteit van de site, bestemd voor de uitgever, en andere diensten te verlenen in verband met de activiteit van de site en het gebruik van het internet. Google kan deze gegevens doorgeven aan derden indien het daartoe wettelijk verplicht wordt of als deze derden deze gegevens verwerken voor rekening van Google, met inbegrip van de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet overeenstemmen met elk ander gegeven waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de geschikte parameters van uw browser te selecteren. Deze uitschakeling kan echter het gebruik van bepaalde functionaliteiten van deze site verhinderen. Door deze website te gebruiken geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Google onder de voorwaarden en voor de doeleinden die hierna zijn beschreven.

  1. Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens

In de mate dat u persoonsgegevens verstrekt, zullen wij die uitsluitend gebruiken om een antwoord te geven op uw vragen, om de contracten die werden gesloten met onze onderneming uit te voeren en in het kader van de technische administratie. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven of meegedeeld aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het contract of voor de facturatie of wanneer u daarvoor vooraf uw toestemming hebt verleend. U kunt deze toestemming op ieder ogenblik intrekken. Uw geregistreerde persoonsgegevens zullen worden geschrapt zodra u uw toestemming voor registratie intrekt, wanneer het niet meer nodig is dat u wordt geïnformeerd om de door de registratie nagestreefde doelstelling te bereiken of als deze registratie niet is toegelaten om andere wettelijke redenen.

  1. Recht op informatie

Wij informeren u graag over alle gegevens die over u zijn vastgelegd. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen.

-----

Het "Third-Party Speak-Up Policy" is bedoeld om zakenpartners en hun respectievelijke werknemers en andere derden aan te moedigen en in staat te stellen om vastgestelde of vermoede overtredingen van de Duitse Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) en overtredingen van SYNLAB's Gedragscode voor Leveranciers te melden.

Beleid voor inspraak van derden : https://www.synlab.com/third-party-speak-up-policy

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits