Wetenschappelijke documentatie

In dit deel vindt u een aantal algemene themafiches. Door zich te registreren op de site mySYNLAB, krijgt u toegang tot nog heel wat meer informatie en tal van formulieren die uitsluitend bestemd zijn voor artsen.

 

Het biologisch bilan kan een diagnose bevestigen en de efficiëntie van een behandeling objectiveren door bepaalde parameters te onderzoeken in het bloed, de faeces of de urine van de patiënt. Zo kan die optimaal worden opgevolgd.

De tumormerker laat in de eerste plaats toe om de evolutie van een kankeraandoening op te volgen en te controleren.

Genetische ziekten zijn het gevolg van de aantasting of mutatie van een of meerdere genen die min of meer ernstige stoornissen kunnen veroorzaken en de mogelijkheid creëren dat de ziekte wordt doorgegeven aan het nageslacht.

De microbiologie is een domein van de toegepaste wetenschappen dat de micro-organismen en de hen kenmerkende activiteiten bestudeert.

Een auto-immuunziekte is een ziekte waarmee het immuunsysteem van het organisme een inflammatie-reactie ontketent met immunisatie tegen zijn eigen antigenen - deze immuniteitsziekte wordt dus door het organisme zelf veroorzaakt.

Genetica en vervuiling zijn de belangrijkste oorzaken van allergie, maar dat verklaart niet waarom de frequentie van allergie in de westerse landen steeds maar toeneemt.

Onderzoek van de biologische merkers om intoxicatie of een risico te identificeren. De beschikbare fiches hebben betrekking op carboxyhemoglobine, methemoglobine, porfyrieën, verdovende middelen en tabak.

De hormonologie of endocrinologie is een tak van de klinische biologie die hormonale afwijkingen onderzoekt.

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits