Microbiologie / infectieserologie

De microbiologie is een domein van de toegepaste wetenschappen dat de micro-organismen en de hen kenmerkende activiteiten bestudeert.

Meer specifiek wijdt de microbiologie zich aan de identificatie en beschrijving van de micro-organismen; de studie van hun oorsprong en evolutie; de bepaling van hun kenmerken, de producten van hun activiteiten en hun behoeften; en aan het begrijpen van de relaties die ze onderhouden met elkaar en met hun natuurlijke omgeving. De serologie is letterlijk de studie van het serum. De infectieserologie bestudeert de antistoffen in het serum die zich kanten tegen infecties.

Hierna vindt u een aantal technische fiches over microbiologie en serologie. (alleen in het Frans)

SYNLAB Belgium SRL | Avenue Alexander Fleming, 3 - 6220 Heppignies | Téléphone : (067) 89 54 32 | TVA: BE 0453 111 546

 

Credits